top of page

JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

Adójog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az adójog területén, segítve ügyfeleinket a bonyolult adójogi kérdések megoldásában és az adókockázatok minimalizálásában. 

Adójog

Társasági
jog

Kollégáink átfogó tapasztalattal kísérik végig Ügyfeleinket a cégbíróság előtt folyó valamennyi eljárás során, így különösen, de nem kizárólagosan cégalapítások, cégmódosítások, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás. Ügyfeleink kérésére kidolgozzuk és felülvizsgáljuk a létesítő okiratokat, valamint elkészítjük a belső szabályzatokat és házirendeket, adatvédelmi szabályzatot. Képviseljük ügyfeleinket bírósági és hatósági eljárásokban, peres és peren kívüli ügyekben, és segítünk a jogviták rendezésében, akár mediáció, akár bírósági eljárás során. Sokéves tapasztalattal rendelkezünk fúziók és felvásárlások (M&A) kapcsán, mely során jogi tanácsadást nyújtunk, illetve elvégezzük a jogi átvilágítást (due diligence) a célvállalat jogi helyzetének felmérése érdekében. Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés biztosításában (compliance), tanácsot adva a jogszabályi változásokkal kapcsolatban.

Összességében hozzájárulunk a vállalkozás zökkenőmentes működéséhez és növekedéséhez, biztosítva, hogy a jogi kérdések szakszerűen és hatékonyan legyenek kezelve.

Társasági jog

Ingatlanjog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az ingatlanjog területén, ügyfeleink igényeit szem előtt tartva. Tapasztalt ügyvédeink segítenek ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, bérleti szerződések jogi szempontból történő elkészítéséről és felülvizsgálatáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint, hogy a tranzakció minden részlete megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. Elvégezzük az ingatlanok jogi átvilágítását, feltárva az esetleges jogi kockázatokat és biztosítva, hogy ügyfeleink teljes körű információ birtokában hozhassanak döntést. Képviseljük ügyfeleinket ingatlanjogi vitákban, legyen szó bírósági eljárásról vagy peren kívüli egyeztetésről, biztosítva a legjobb eredményt.

Ingatlanjog

Építési jog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az építési jog területén, biztosítva, hogy ügyfeleink építési projektjei zökkenőmentesen és jogszerűen valósuljanak meg. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

 

Építési engedélyek és hatósági ügyintézés: Segítünk az építési engedélyek megszerzésében, valamint a szükséges hatósági ügyintézésben, hogy projektjei a jogszabályoknak megfelelően indulhassanak el.

Szerződések készítése és felülvizsgálata: Kidolgozzuk és ellenőrizzük az építési szerződéseket, beleértve a generálkivitelezői, alvállalkozói és beszállítói szerződéseket, biztosítva, hogy érdekei megfelelően védve legyenek.

Építési jogi tanácsadás: Szaktanácsadást nyújtunk építési jogi kérdésekben, beleértve a tervezési és kivitelezési folyamatok jogi hátterének biztosítását, valamint a szabályozásoknak való megfelelés ellenőrzését.

Építési szabályozások és jogszabályok: Tanácsot adunk a helyi és országos építési szabályozásokkal és jogszabályokkal kapcsolatban, segítve ügyfeleinket az előírások betartásában.

Építési jog

Végrehajtási jog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt a végrehajtási jog területén, biztosítva, hogy ügyfeleink követelései hatékonyan és jogszerűen érvényesüljenek. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Végrehajtási jog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt a munkajog területén, segítve ügyfeleinket a munkaviszonyok jogszerű és hatékony kezelésében. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Munkaszerződések készítése és felülvizsgálata: Kidolgozzuk és ellenőrizzük a munkaszerződéseket, biztosítva, hogy azok megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak és védjék ügyfeleink érdekeit.

Munkajogi tanácsadás: Szaktanácsadást nyújtunk munkajogi kérdésekben, beleértve a munkavállalók felvételét, elbocsátását, munkaidő- és bérkérdéseket, valamint a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségét.

Munkaügyi viták kezelése: Képviseljük ügyfeleinket munkaügyi vitákban, bírósági és hatósági eljárásokban, valamint mediációs és egyeztetési folyamatokban, hogy a viták gyorsan és hatékonyan rendeződjenek.

Belső szabályzatok és házirendek készítése: Segítünk a belső szabályzatok és házirendek megírásában és felülvizsgálatában, hogy azok összhangban legyenek a jogszabályi előírásokkal és a vállalati célokkal.

Munkajog

Munkajog

Bank és pénzügyi jog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt a bank- és pénzügyi jog területén, segítve ügyfeleinket a pénzügyi tranzakciók és szolgáltatások jogszerű és biztonságos lebonyolításában. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Szerződések készítése és felülvizsgálata: Elkészítjük és ellenőrizzük a különböző pénzügyi szerződéseket, beleértve a hitel-, kölcsön- és biztosítéki szerződéseket, hogy azok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és védjék ügyfeleink érdekeit.

Pénzügyi tanácsadás és jogi megfelelés (compliance): Szaktanácsadást nyújtunk a pénzügyi szolgáltatók és intézmények számára a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében, beleértve a pénzmosás elleni küzdelmet, adatvédelmet és a pénzügyi szabályozásokat.

Tőkebevonás és finanszírozási ügyletek: Segítünk a tőkebevonási és finanszírozási ügyletek jogi lebonyolításában, legyen szó kötvénykibocsátásról, részvénykibocsátásról vagy egyéb finanszírozási formákról.

Vitarendezés és jogi képviselet: Képviseljük ügyfeleinket pénzügyi jogi vitákban, bírósági és választott bírósági eljárásokban, valamint peren kívüli egyeztetéseken és mediációs folyamatokban.

Banki tevékenységek jogi támogatása: Jogi támogatást nyújtunk a banki tevékenységek széles körében, beleértve a hitelezési, befektetési és letétkezelési szolgáltatásokat, valamint a nemzetközi banki tranzakciókat.

Bank és pénzügyi jog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az idegenrendészet területén, segítve ügyfeleinket a tartózkodási engedélyekkel és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos jogi kérdésekben. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Tartózkodási és munkavállalási engedélyek: Segítünk a tartózkodási és munkavállalási engedélyek kérelmezésében, az összes szükséges dokumentum előkészítésében és benyújtásában, valamint az eljárás teljes körű lebonyolításában.

Állampolgársági ügyek: Tanácsadást nyújtunk állampolgársági ügyekben, beleértve a honosítási és állampolgársági kérelmek elkészítését és benyújtását, valamint az eljárások nyomon követését.

Vízumügyintézés: Segítünk a különböző vízumok igénylésében, legyen szó turista, tanulmányi vagy üzleti vízumokról, biztosítva, hogy az ügyfelek kérelmei gyorsan és sikeresen kerüljenek elbírálásra.

Családegyesítési ügyek: Képviseljük ügyfeleinket családegyesítési eljárásokban, segítve őket abban, hogy családtagjaik jogszerűen csatlakozhassanak hozzájuk az adott országban.

Jogorvoslatok és fellebbezések: Képviseljük ügyfeleinket jogorvoslati eljárásokban és fellebbezésekben, ha kérelmeik elutasításra kerülnek, biztosítva, hogy jogaik megfelelően érvényesüljenek.

Idegenrendészet

Idegenrendészet

Szellemi tulajdonjog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt a szellemi tulajdonjog területén, segítve ügyfeleinket ötleteik és alkotásaik védelmében, valamint ezek kereskedelmi hasznosításában. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Védjegy- és szabadalombejegyzés: Segítünk a védjegyek és szabadalmak bejegyzésében, az összes szükséges dokumentum előkészítésében és benyújtásában, biztosítva, hogy ügyfeleink találmányai és márkái jogi védelmet élvezzenek.

Szerzői jogi védelem: Tanácsadást nyújtunk szerzői jogi kérdésekben, beleértve a művek jogi védelmét és a jogszerű felhasználási lehetőségek biztosítását.

Licenciaszerződések és technológia transzfer: Elkészítjük és felülvizsgáljuk a licenciaszerződéseket, valamint tanácsot adunk a technológia transzferrel kapcsolatos jogi kérdésekben, biztosítva a szellemi tulajdon jogszerű és előnyös hasznosítását.

Jogérvényesítés és vitakezelés: Képviseljük ügyfeleinket szellemi tulajdonjogi vitákban, bírósági és választottbírósági eljárásokban, valamint peren kívüli egyeztetéseken, hogy jogi védelmük teljes körű legyen.

Szellemi tulajdonjog

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az öröklési jog területén, segítve ügyfeleinket a hagyatéki ügyek jogszerű és gördülékeny rendezésében. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Végrendeletek és öröklési szerződések készítése: Segítünk a végrendeletek és öröklési szerződések elkészítésében, biztosítva, hogy ügyfeleink végakarata jogilag érvényes és teljes körű legyen.

Hagyatéki eljárások lebonyolítása: Képviseljük ügyfeleinket a hagyatéki eljárások során, legyen szó végrendelet alapján történő öröklésről vagy törvényes öröklésről, biztosítva a folyamat zökkenőmentes lebonyolítását.

Hagyatéki viták kezelése: Képviseljük ügyfeleinket hagyatéki vitákban, legyen szó öröklési jogi peres eljárásokról vagy peren kívüli egyeztetésekről, a legjobb eredmény elérése érdekében.

Öröklési jog

Öröklési jog

Fuvarozás, szállítmányozás

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt a fuvarozási és szállítmányozási jog területén, segítve ügyfeleinket a logisztikai és szállítási folyamatok jogszerű és hatékony kezelésében. Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukban:

Fuvarozási és szállítmányozási szerződések készítése és felülvizsgálata: Elkészítjük és felülvizsgáljuk a fuvarozási és szállítmányozási szerződéseket, biztosítva, hogy azok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és védjék ügyfeleink érdekeit.

Nemzetközi szállítmányozási jog: Szaktanácsadást nyújtunk a nemzetközi szállítmányozási jog területén, beleértve a nemzetközi egyezmények és szabályozások alkalmazását, valamint a határokon átnyúló szállítmányozási ügyek jogi kezelését.

Közúti, vasúti, tengeri és légi szállítmányozás: Jogi támogatást nyújtunk a közúti, vasúti, tengeri és légi szállítmányozással kapcsolatos ügyekben, segítve ügyfeleinket az adott szállítási módokra vonatkozó jogi előírások betartásában.

Fuvarozás, szállítmányozás

Cím
Budapest, Márvány u. 18.

Email
info@jplaw.hu

Telefon
+36 1 123 4567
 

Köszönjük a beküldést!

bottom of page